Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսը ներառվել է Cyberleninka էլեկտրոնային գիտական գրադարանում

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսը ևս ներառվել է Cyberleninka էլեկտրոնային գիտական գրադարանում: Այն կառուցված է բաց գիտության (Open Science) հարացույցի հիման վրա, որի հիմնական խնդիրներն են գիտության և գիտական գործունեության հանրայնացումը, ակադեմիական հրապարակումների որակի նկատմամբ հանրային հսկողությունը, միջգիտակարգային...