Նորություններ

Գտնվել է 8 նորություն

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսը ներառվել է Cyberleninka էլեկտրոնային գիտական գրադարանում

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսը ևս ներառվել է Cyberleninka էլեկտրոնային գիտական գրադարանում: Այն կառուցված է բաց գիտության (Open Science) հարացույցի հիման վրա, որի հիմնական խնդիրներն են գիտության և գիտական գործունեության հանրայնացումը, ակադեմիական հրապարակումների որակի նկատմամբ հանրային հսկողությունը, միջգիտակարգային...

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի երկրորդ թողարկումն առցանց է

ՀՊՏՀ գիտական պարբերականի` 2020 թվականի երկրորդ համարում (էլեկտրոնային) կարող եք ծանոթանալ նոր աշխատությունների, որոնցում ներկայացված են տնտեսագիտական ուղղվածության և օտար լեզվի դասավանդման մեթոդաբանության արդիական հիմնախնդիրներ և արժեքավոր առաջարկություններ: «Ֆինանսներ» խորագրում զետեղված է 3 հոդված`Անուշ...

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական պարբերականը հանդես է գալիս բազմախորագիր ու ծավալուն հոդվածաշարով

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի` 2020 թվականի առաջին համարը  հասանելի է առցանց: Պարբերականը հանդես է գալիս բազմախորագիր ու ծավալուն`  ներկայացնելով արդի գիտական մտքի որոնումների արգասիքներ` արժեքավոր ուսումնասիրություններ տնտեսագիտության և այլ ոլորտների վերաբերյալ: Այսպես` «Տեսական տնտեսագիտություն» խորագրի...

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի տարեվերջյան համարի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» գիտական հանդեսի 2019 թվականի վերջին՝ 4-րդ համարի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի «Գիտություն» խորագրի ««Բանբեր» ՀՊՏՀ» գիտական հանդես» բաժնի ներքո: Այս համարում հրապարակված հոդվածներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով: «Մակրոտնտեսագիտություն»...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի 2018թ. վերջին համարը. հասանելի է նաև էլեկտրոնային տարբերակը

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» գիտական հանդեսի 2018 թ. վերջին համարը լույս է տեսել:«Զարգացման տնտեսագիտություն» խորագրի ներքո տպագրվել են Թաթուլ Մանասերյանի «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման հայեցակետը», Ջուլիետա Թադևոսյանի «ՀՀ տեխնոլոգիական անվտանգության իրավիճակի վերլուծությունը...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի նոր համարը

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» գիտական հանդեսի նոր համարն ընթերցողի սեղանին է: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո լույս են տեսել Վարդան Բոստանջյանի, Կարո Ավետիսյանի «Տնտեսական անվտանգության ապահովումը որպես ազգային անվտանգության գլխավոր երաշխիք», Աշոտ Մարկոսյանի, Գրիգոր Կուրղինյանի...

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի նոր համարը լույս է տեսել

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Բանբեր» գիտական հանդեսի նոր համարն ընթերցողին է ներկայանում նոր ձևավորմամբ:  Հիշեցնենք, որ հանդեսը արդեն միջազգային խմբագրական խորհուրդ ունի: Այս համարում «Զարգացման տնտեսագիտություն» խորագրի ներքո լույս են տեսել Միքայել Մելքումյանի, Ռազմիկ Հակոբյանի «Արդյունաբերական...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի նոր համարը

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի 2016թ. վերջին համարն ընթերցողի սեղանին է: Այս համարում կարող եք ընթերցել տնտեսագիտության տեսությանը, բանկային գործին, միջազգային տնտեսական հարաբերություններին, ֆինանսներին ու հաշվապահական հաշվառման և այլ ոլորտներին առնչվող գիտական հոդվածներ: Համարն սկսվում է Կարինե Հարությունյանի...