Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ Գրիգորյան Կարեն Համլետի

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը Հայաստանի պետական համալսարանի առաջնային ամբիոններից է, հիմնադրվել է դեռևս 1932թ. Հայաստանի առաջին տնտեսագիտական բուհում՝ Երևանի կոոպերատիվ տնտեսագիտական ինստիտուտում ստեղծված պլանավորման ամբիոնի, այնուհետև Երևանի պետական համալսարանում և ԵրԺՏԻ-ում վերափոխված ժողովրդական տնտեսության պլանավորման ամբիոնի բազայի հիման վրա: 1994թ. ԵրԺՏԻ ժողտնտպլանավորման ամբիոնը վերանվանվել է մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն:

Ամբիոնի վարիչները`

 • տ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Համլետի Գրիգորյան (2017թ.-ից)
 • տ.գ.դ., դոցենտ Թաթուլ Մելսիկի Մկրտչյան (2016-2017թթ.)
 • տ.գ.թ., պրոֆեսոր Իշխան Տաճատի Տիգրանյան (2008-2016թթ.)
 • տ.գ.դ., պրոֆեսոր Համազ Բուղդանի Ղուշչյան (1991-2008թթ.)
 • տ.գ.դ., պրոֆեսոր Անուշավան Սարիբեկի Կիրակոսյան (1968-1991թթ.)
 • պրոֆեսոր Հովհաննես Երանոսի Թումանյան (1938-1968թթ.)
 • պրոֆեսոր Վռամ Քրիստափորի Կոստանյան (1932-1937թթ.), ԵՊՀ ռեկտոր (1935-1937)

ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ բազմաթիվ բուհերի տնտեսագիտական ամբիոնների հետ, ինչպես նաև այլ երկրների գործընկեր համալսարանների, մասնավորապես` Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի, Գերմանիայի Տրիրի, Բոխումի և Հեյդելբերգի համալսարանների, ԱՄՆ Ֆլորիդայի պետական համալսարանի, Բուլղարիայի Ռուսեի համալսարանի, Ռոստովի պետական տնտեսագիտական, Ռուսաստանի հարավային դաշնային և այլ բուհերի հետ: Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը ակտիվ համագործակցում է նաև պետական կառավարման մարմինների, այդ թվում՝ ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ Կենտրոնական բանկի. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և այլ կազմակերպությունների հետ:

Ասպիրանտուրայի և հայցորդների ինստիտուտի միջոցով ամբիոնը պատրաստել է մի քանի տասնյակ տնտեսագիտության թեկնածուներ և բազմաթիվ տնտեսագիտության դոկտորներ: Ամբիոնի դասախոսները համալսարանի բակալավրական բոլոր մասնագիտությունների (առկա և հեռակա ուսուցման) կրթական ծրագրերում դասավանդում են Մակրոտնտեսագիտություն դասընթացը, իսկ մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցման) մի շարք մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում դասավանդում են Մակրոտնտեսական վերլուծություն և կանխատեսում դասընթացը:

Ամբիոնի մասնագիտությունները և կրթական ծրագրերը.

 • Մասնագիտություն՝ Տնտեսագիտություն (բակալավրական ուսուցման)՝ մի շարք պարտադիր և ընտրովի առարկաների գծով,
 • Կրթական ծրագրեր՝ Մակրոտնտեսական վերլուծություն (մագիստրոսական առկա և հեռակա ուսուցման) և Տնտեսության պետական կարգավորում (մագիստրոսական ուսուցում՝ առկա և հեռակա կրթաձևերում):

Գիտահետազոտական աշխատանքները՝
Ամբիոնի գիտահետազոտական ընդհանուր թեման է. «ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակի վերլուծությունը և տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները»:

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է 8 մենագրություն, 2 ուսումնական ձեռնարկ, 1 ուսումնամեթոդական աշխատանք, 200-ից ավելի գիտական հոդված, որից 30-ը` միջազգային ամսագրերում և 40-ը` միջազգային գիտաժողովների ժողովածուներում: 2020թ.-ին հրատարկվել է 50-ց ավելի գիտական և մեթոդական աշխատանք։

Ամբիոնի դասախոսների կողմից մշակվել և ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի խորհրդում հաստատվել են համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերով դասավանդվող դասընթացների արդիականացված ծրագրերը:

2012-2021թթ.-երի ընթացքում յուրաքանչյուր տարի ամբիոնի դասախոսները մրցույթով հաղթել և գիտահետազոտական աշխատանք են իրականացնում ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մակրոտնտեսագիտական տարբեր թեմաներով:
Ամբիոնը
կատարել է նաև գիտահետազոտական աշխատանքներ ՀՊՏՀ ներքին դրամաշնորհային ծրագրերի, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտական ուղղությունների շրջանակներում:

Ամբիոնում իրականացվել է Եվրոպական Միության Տեմպուսի Վերիտաս՝ «Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի կառուցվածքային զարգացում» (VERITAS) խորագրով եռամյա ծրագիրը եվրոպական չորս առաջատար բուհերի հետ միասին (Շվեդիայի Սթոքհոլմի Տեխնոլոգիայի արքայական ինստիտուտ, Մեծ Բրիտանիայի Բաթ Սպայի, Իսպանիայի Ժիրոնայի և Գերմանիայի Հեյդելբերգի համալսարաններ): Ամբիոնի դասախոսներից վերապատրաստվել են ԵՄ Էրազմուս պլյուս REFINE ծրագրի շրջանակներում Ֆրանսիայի և Ավստրիայի համալսարաններում:

Ամբիոնի դասախոսները Գերմանիայի DAAD (Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն) կազմակերպության գիտնականների և դասախոսների համար ծրագրով գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացրել Գերմանիայի առաջատար համալսարաններում, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի «Ֆուլբրայթ» և Ամերիկանագիտության ծրագրերով և այլ ծրագրերով ԱՄՆ առաջատար համալսարաններում և «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրով Բուլղարիայի համալսարաններում: Ամբիոնի դասախոսները մասնակցել են «Միջհամայնքային որոշումների կայացման կատարելագործում խոշորացված համայնքներում՝ սոցիալական նորարարությունների միջոցով» թեմայով ԵՄ ծրագրին:

Ամբիոնի դասախոսները 2006-2009թթ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի պատվերով կատարել են մեծածավալ հետազոտություն «ՀՀ-ում գործող բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների պահանջարկի ուսումնասիրություն» թեմայով:

Ամբիոնի ուսանողները մասնակցում են միջազգային փոխանակման ծրագրերին, այդ թվում՝ Էրազմուս պլյուս ծրագրին՝ Եվրամիության տարբեր երկրների համալսարաններում:

Ամբիոնի տարբեր տարիների շրջանավարտները զբաղեցրել են պետական բարձր պաշտոններ, այդ թվում՝ ՀՀ երեք վարչապետ, ԼՂՀ վարչապետ, ՀՀ ֆինանսների, էկոնոմիկայի, տրանսպորտի և կապի, էներգետիկայի նախարարներ, ՀՀ ՊԵԿ նախագահ, բազմաթիվ փոխնախարարներ, վարչության պետեր և այլ պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներ, մասնավոր ընկերությունների և առևտրային բանկերի ղեկավարներ:

Ամբիոնի կազմ

 1. Գրիգորյան Կարեն Համլետի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Մկրտչյան Թաթուլ Մելսիկի - տ.գ.դ., դոցենտ
 3. Խաչիկյան Սոս Վիրաբի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Կարապետյան Ծովինար Ջիվանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մուրադյան Արփենիկ Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Վարդանյան Քնարիկ Ջոնիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Ավագյան Գայանե Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Ղանթարչյան Ռուբեն Սուրենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Հակոբյան Աղավնի Գրիգորի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Ջանջոյան Արմենուհի Սերյոժայի - տ.գ.թ., դոցենտ, ավագ դասախոս
 11. Տիգրանյան Վարսիկ Իշխանի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 12. Արզումանյան Հարություն Ալիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 13. Գևորգյան Դիանա Սպարտակի - դասախոս
 14. Ղարագյոզյան Մելանյա Արայիկի - դասախոս
 15. Արշակյան Իզոլդա Արթուրի - ասիստենտ
 16. Հունանյան Անի Հունանի - ասիստենտ
 17. Սուքիասյան Սեդա Հովիկի - լաբորանտ
 18. Արղության Մարինե Ամրաստանի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն
Հեռ.` (+ 37410) 593-446
էլեկտրոնային հասցեն՝ macrohpth@mail.ru