ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ

Դիտումների քանակ՝ 659

Նոյեմբերի 30-ին հերթական նիստը գումարեց ՀՊՏՀ գիտական խորհուրդը: Գիտահետազոտական աշխատանքներում և գիտամանկավարժական կադրերի   պատրաստման գործում առկա ձեռքբերումներին, թերություններին ու բացթողումներին, ինչպես նաև 2012 թ. ծրագրերին ու անելիքներին անդրադարձավ առաջին պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը:

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար, դոցենտ Մ.  Թավադյանը գիտխորհրդի անդամներին ներկայացրեց 2011թ. ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքները, նախանշեց 2012-2013 ուսումնական տարում  բուհի ընդունելությունն  էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղիներ:

Ձմռանը նախապատրաստկան աշխատանքների մասին խոսեց պրոռեկտոր Կառլեն Ղազարյանը` հավաստիացնելով, որ ամեն ինչ արվում է  լսարաններում և աշխատասենյակներում նորմալ ջերմաստիճան ապահովելու համար:

Ուսանողական խորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանը`  կարևորելով  ուսանողների ուսումնադաստիարակչական, գիտահետազոտական, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության խնդիրները, անդրադարձավ  կատարված աշխատանքներին:

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնի վարիչ,  մրցութային հանձնաժողովի նախագահ, պրոֆեսոր Սուրեն Գևորգյանը ներկայացրեց պրոֆեսորադասախոսական կազմի այն անդամներին, որոնք հավակնում են  ստանալու պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ:

Պրոռեկտոր Պարույր Քալանթարյանը  բարձրաձայնեց ուսումնական գործընթացում կարևորագույն տեղ զբաղեցնող այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են  կրեդիտային համակարգով հեռակա մագիստրատուրայի ուսումնական պլանի նորմատիվները, 2011-2012 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առաջին կուրսի երկրորդ  կրթաբլոկի մոդուլների գնահատման համակարգի գործոններն ու դրանց կշիռները, քննությունների կազմակերպման ձևը, կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի առաջին և երկրորդ կուրսերում ուսանողի անհատական աշխատանք գրելու պարտադիր պայմանի վերանայումը:

Գիտխորհրդի նիստում  հաստատվեցին նաև ատենախոսությունների թեմաներ,  հրատարակության երաշխավորվեց  մարքեթինգի ամբիոնի ասիստենտ Նարեկ Ղուկասյանի «Քաղաքական մարքեթինգ» ուսումնական ձեռնարկը:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին