Նոյեմբերի 22-24-ը կկայանա ՀՊՏՀ 27-րդ գիտաժողովը

Դիտումների քանակ՝ 5907

2017թ. նոյեմբերի 22-24-ը կկայանա «Տնտեսությանևհասարակությանզարգացում. XXIդարիմարտահրավերներևհնարավորու­թյուններ» խորագրով Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալ­սարանի 27-րդ գիտաժողովը:

Ինչպես հայտնում են ՀՊՏՀ գիտության և ասպիրանտուրայի բաժնից, գիտաժողովի շրջանակներում բաժանմունքների և կլոր սեղանների նիս­տերը կանցկացվեն ըստ հետևյալ ուղղությունների.

 • Զարգացման ընդհանուր հիմնախնդիրներ
 • Կրթություն, գիտություն և նորաստեղծություն
 • Համաշխարհային տնտեսագիտություն և գլոբալացում
 • Կառավարում, կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
 • Մարքեթինգ և լոգիստիկա
 • Տարածաշրջանային տնտեսագիտություն և տարածական զարգացում
 • Ազգաբնակչության տնտեսագիտություն և ժողովրդագրություն
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և աշխատանքի տնտեսագիտություն
 • Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 • Հաշվապահական, կառավարչական հաշվառում և աուդիտ
 • Ֆինանսներ և հարկային քաղաքականություն
 • Ֆինանսական շուկաներ և ներդրումներ
 • Սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններ և դրանց իրավական կարգավորում
 • Զարգացման փիլիսոփայական և մշակութային հիմնախնդիրներ:

Գիտաժողովիններկայացվողհոդվածներիպահանջները

Նյութերի ձևավորման պահանջները

- հոդվածի ծավալը`   5-7 էջ,

- հեղինակի մասին տվյալները /անուն, ազգանուն, հայրանուն, աշխատավայր, պաշտոն, գիտական աստիճան/`   հայերեն, ռուսերեն անգլերեն,

- հոդվածի վերնագիրը, հիմնաբառերը /6 բառից ոչ պակաս/ և ամփոփումները /50-60 բառ/`   երեք լեզվով,

- էջի ձևաչափը`   A4 (201 X 297 մմ),

- լուսանցքները`   2,5 սմ բոլոր կողմերից,

- տառատեսակը`   GHEA Grapalat,

- տառաչափը`   12,

- տողամեջը`   1,5,

- պարբերության խորությունը`   1 սմ,

- վերնագիրը` գլխատառերով, 14 տառաչափով,

- գծանկարների և աղյուսակների տառաչափը`   10,

- գծանկարի համարը և անվանումը`   ներքևում, աղյուսակինը`   վերևում,

- բանաձևերը`   Equation,

- հղումները`   տողատակում,

- հոդվածը ներկայացնել տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով,

- էլեկտրոնային տարբերակի ֆայլի անվանումը պետք է ներառի գիտաժողովի ծածկագիրը /ԳՀ-27/ և հեղինակի ազգանունը. օրինակ`   ԳՀ-27, Ավագյան:

Հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2017 թվականինոյեմբերի 3-ը:

Գիտական և տեխնիկական պահանջներին չբավարարելու դեպքում հոդվածը չի տպագրվում և հեղինակին այդ մասին տեղեկացվում է 7 օրվա ընթացքում:

Գիտաժողովի ծրագրին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՊՏՀ գիտության և ասպիրանտուրայի բաժին`    հեռ. 59-34-26, էլ փոստ՝   muradyangitutyun@mail.ru:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին