Տեղի ունեցավ ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի 2017թ. առաջին նիստը

Դիտումների քանակ՝ 3465

ՀՊՏՀ նիստերի սրահում այսօր տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի 2017թ. առաջին նիստը՝ ՀՊՏՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր, գիտական խորհրդի նախագահ Կորյուն Աթոյանի նախագահությամբ: Օրակարգը հագեցած էր, այն սկսվեց գիտության և ասպիրանտուրայի բաժնի պետ Խորեն Մխիթարյանի «Համալսարանի 2016թ գիտահետազոտական գործունեության արդյունքների և  2017թ. խնդիրների մասին» զեկուցմամբ:

Բաժնի պետը շեշտեց, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանի գիտահետազոտական գործունեությունը կազմակերպվել է «ՀՊՏՀ 2012-2017թթ. գիտահետազոտական և նորաստեղծական գործունեության զարգացման հայեցակարգով» սահմանված նպատակներին համաձայն, իսկ 2017թ խնդիրների արծարծման համար հիմք է ծառայել «ՀՊՏՀ 2014-2018 թթ. գործունեության բարելավման գործողությունների պլանը»:

Խորեն Մխիթարյանի զեկուցմամբ՝ 2016թ. համալսարանում շարունակվել է ներհամալսարանական 4 գիտաուսումնական խմբերի թեմաների, ամբիոնային 88 թեմաներով գիտահետազոտական աշխատանքների, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 3 դրամաշնորհային և «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 5 գիտական ուղղություններով ծրագրերի իրականացումը: Կազմակերպվել է համալսարանի 26-րդ գիտաժողովը, նախորդ տարվա համեմատ նվազել են համալսարանի գիտնականների հրապարակումների թիվը, բայց ավելացել է դրանց քանակը միջազգային ամսագրերում: 2017թ. անելիքներում ընդգծվեց՝ «Բանբեր ՀՊՏՀ»  հանդեսը շուտով հանդես կգա միջազգային խմբագրական խորհրդով: Ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը, դիմելով գիտության և ասպիրանտուրայի բաժնի պետին, հստակեցրեց՝ համալսարանում գիտահետազոտական գործունեության աշխուժացումը անխուսափելի է , ուստի՝ մինչև ուսումնական տարեվերջ պետք է լինեն կոնկրետ արդյունքներ: Գիտխորհուրդը բավարար գնահատեց կատարված աշխատանքները, և հստակ ժամանակացույցով զարգացման հանձնարարական ներկայացրեց գիտության և ասպիրանտուրայի բաժնին:

Հաջորդ հարցով գիտխորհուրդը փակ գաղտնի քվեարկության դրեց ՀՊՏՀ տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ու ֆինանսական ֆակուլտետների դեկանների ընտրության հարցը: Մինչ այդ թեկնածուները հանդես եկան ելույթներով՝ ներկայացնելով ծրագրային դրույթներ՝ ուղղված ֆակուլտետների զարգացմանը՝ ուսումնական գործընթացից մինչև կազմակերպական հարցեր: Առաջին ֆակուլտետում առաջադրվել էին երկու թեկնածուներ՝ տ.գ.թ., դոցենտներ Ատոմ Մարգարյանը և Գրիգոր Նազարյանը, իսկ երկրորդում՝  տ.գ.թ. , դոցենտ Վահե Միքայելյանը: Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Արամ Սարգսյանը ներկայացրեց ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների համար հայտարարված մրցույթին մասնակից թեկնածուներին՝ ֆինանսների ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար առաջադրվել էր տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Սալնազարյանը, տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Վարդան Սարգսյանը, տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանը:   Գիտխորհուրդը փակ գաղտնի քվեարկությամբ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի դեկան ընտրեց Գրիգոր Նազարյանին, ֆինանսական ֆակուլտետի դեկան ընտրեց Վահե Միքայելյանին, իսկ ամբիոնների վարիչների պաշտոններում ընտրվեցին առաջադրված թեկնածուները: Քվեարկության արդյունքները հաստատվեցին բաց քվեարկությամբ:

ՀՊՏՀ ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացրեց գիտական խորհրդի 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային պլանը, որը հաստատվեց:

Ընթացիկ հարցերի շարքում ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Պարույր Քալանթարյանը զեկուցեց «Տեսական դասընթացն ավարտած, սակայն ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ անբավարար ստացած կամ չներկայացած բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների կրկնակի ավարտական աշխատանքը կամ մագիստրոսական թեզը ղեկավարելու և գրախոսելու համար ժամավճար նախատեսելու մասին» հարցը: Գիտխորհուրդը որոշեց տեսական դասընթացն ավարտած, սակայն ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ անբավարար ստացած կամ չներկայացած բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների կրկնակի ավարտական աշխատանքը կամ մագիստրոսական թեզը ղեկավարելու և գրախոսելու համար ժամավճար նախատեսել համալսարանում գործող հետևյալ նորմաներով՝ ավարտական աշխատանքի համար 20+5=25 ժամ, իսկ մագիստրոսական թեզի համար՝ 25+8=33 ժամ: Ավարտական կուրսի առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներով համալսարանից անբավարար առաջադիմության պատճառով հեռացված կամ տեսական դասընթացը չավարտած ուսանողների ավարտական աշխատանքների կամ մագիստրոսական թեզերի ղեկավարման համար ժամավճար չի նախատեսվում: Գիտխորհուրդը հաստատեց հարցը:  Պրոռեկտորը ներկայացրեց նաև «ՀՊՏՀ-ում դասալսումների անցկացման կարգը», որը որոշվեց լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել:

Գիտխորհուրդը քննարկեց և հաստատեց ատենախոսությունների թեմաներ և գիտական ղեկավարներ:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին