Միջազգային թրեյնինգի շաբաթ Լեհաստանում

Դիտումների քանակ՝ 1720

«Էրասմուս+» ծրագրի շրջանակում, մայիսի 9-ից 13-ը Լեհաստանի Բիալիստոկ քաղաքի Տեխնոլոգիայի համալ­սա­րանում անց­կացվել է մի­ջազ­գային թրեյնինգի շաբաթ, որին մաս­նակցել են Ալժիրի, Բրազիլիայի, Բելառուսի, Չինաստանի, Թունիսի, Մալա­յզիայի, Ռու­սաստանի, Ուկրաի­նա­յի, Սերբիայի, Մոլդովայի, Մարոկկոյի, Խորվաթիայի, Ղազախ­ստա­նի, Վրաս­տանի, Հայաստանի հա­մալսարանների 40-ից ավելի  ներկա­յա­ցուցիչներ:

Մեր համալսարանից միջոցառմանը մասնակցել են ՀՊՏՀ գիտության և արտաքին կապերի գծով պրո­ռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը և աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ Մարիա Սահակյանը: Գ. Վարդանյանը ներկայացրել է մեր համալսարանը, իսկ Մ. Սահակյանը համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի ու­սա­նողների հա­մար հանդես է եկել դասախոսություններով:

Միջազգային շաբաթի ընթացքում մասնակցիներն այցելել են համալսարանի ֆա­կուլ­տետ­ներ, հանդիպումներ են ունեցել դասախոսների, ուսանողների և աշխա­տակազմի ներ­կա­յացուցիչների հետ: Հանդիպումներին ներկա է գտնվել համալ­սարանի զարգացման և հա­­մագործակցության գծով պրոռեկտոր, դոկտոր Ռոման Կաչինսկին, իսկ շաբաթվա ա­վարտին ընդունելություն է կազմակերպվել ռեկտոր, դոկտոր Լեխ Դզիենիսի մոտ, ով կա­րևորել է նման միջոցառումների կազմակեր­պումը՝ փորձի փոխանակման և միջմշա­կութային շփումների զարգացման համար:

Միջազգային շաբաթի մասնակիցներն այցելել են նաև Պոդլիզայի տարածաշրջան, ծանո­թացել տարածաշրջանի բազմամշակութային կողմերին: Կազմակերպվել է լե­հական ազգագրական երեկո, մշակությային և լեզվական աշխա­տա­ժողով, հան­դիպում «Էրասմուս+» ծրագրով Բիալիստոկի համալսարանում սովորող ուսանողների հետ:

ՀՊՏՀ պրոռեկտորը զրուցել է Բիալիստոկի տեխնոլոգիական համալսարանում սովորող ՀՊՏՀ բիզնեսի կազմակերպում մասնագիտության մագիստրանտ Զոհրապ Մազմանյանի հետ, հետաքրքրվել, թե որքանով է ակադեմիական փոխանակման ծրագիրը նպաստում ուսումնական ու մասնագիտական նոր ձեռքբերումներին: Զ. Մազմանյանը հայտնել է իր գոհունակությունն ինչպես կրթա­կան ծրագրի և դասավանդման մեթոդների, այնպես էլ միջմշակությանի շփումների օգ­տակարության վերաբերյալ:

Միջազգային թրեյնինգի շաբաթվա ավարտին մասնակիցներին տրվել են հավաս­տագրեր:

Պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանի և Բիալիստոկի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր Լեխ Դզիենիսի հանդիպման ժամանակ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ հետագա համագործակցության համաձայնագիր կնքելու վերաբերյալ:

Լեհաստան կատարած այցի շրջանակում պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը հանդիպել է Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Էդգար Ղազարյանի հետ, մաս­նակցել Վարշավայում դեսպանատան նախաձեռնությամբ կազմակերպված Լեհաս­տանի հայերի առաջին համաժողովին:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին