Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

Սոցիալապես անապահով ՀՊՏՀ շուրջ 660 ուսանողների ուսման վարձը զեղչվել է

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մանդատային հանձնաժողովը քննարկել և որոշում է կայացրել զեղչելու բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի սոցիալապես անապահով շուրջ 660 ուսանողների ուսման վարձը, որոնց ՄՈԳ-ը 70  և ավելի է: Այս արդյունքներն այսօր ռեկտորատի նիստում ներկայացրեց ուսումնակազմակերպական աշխատանքների...