Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

Լույս է ընծայվել «Տնտեսագետի» նոր համարը, հասանելի է նաև էլեկտրոնային տարբերակը

Ամսագրի մայիս-հունիսյան համարը կրկին վավերագրում է բուհական հագեցած իրադարձությունները՝ առօրյա ու տոնական, բացահայտում նոր հեղինակներ ու նոր շունչ տալիս ավանդական խորագրերին: Այս համարում արտացոլված են ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը, ավարտահանդեսը, շրջանավարտների հետազոտական աշխատանքի արդյունքները, տնտեսական...