Նորություններ

Գտնվել է 2 նորություն

Լույս է ընծայվել «Տնտեսագետի» նոր համարը, հասանելի է նաև էլեկտրոնային տարբերակը

Ամսագրի մայիս-հունիսյան համարը կրկին վավերագրում է բուհական հագեցած իրադարձությունները՝ առօրյա ու տոնական, բացահայտում նոր հեղինակներ ու նոր շունչ տալիս ավանդական խորագրերին: Այս համարում արտացոլված են ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը, ավարտահանդեսը, շրջանավարտների հետազոտական աշխատանքի արդյունքները, տնտեսական...

«Տնտեսագետի» նոր թողարկումը՝ տարեվերջյան ամփոփում

«Տնտեսագետի» նոր  համարն այս անգամ առավելապես իրադարձային է, և տարեվերջը ներկայացված է համալսարանական կարևորագույն գործընթացներով ու  ձեռքբերումներով: Ամսագիրն սկսվում է ՀՊՏՀ ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի՝ շրջանավարտներին ուղերձով: Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում ՀՊՏՀ հերթական թողարկումը ներկայացված է ավարտահանդեսով,...