Նորություններ

Գտնվել է 2 նորություն

Լույս է ընծայվել «Տնտեսագետի» նոր համարը, հասանելի է նաև էլեկտրոնային տարբերակը

Ամսագրի մայիս-հունիսյան համարը կրկին վավերագրում է բուհական հագեցած իրադարձությունները՝ առօրյա ու տոնական, բացահայտում նոր հեղինակներ ու նոր շունչ տալիս ավանդական խորագրերին: Այս համարում արտացոլված են ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը, ավարտահանդեսը, շրջանավարտների հետազոտական աշխատանքի արդյունքները, տնտեսական...

Լույս է տեսել «Տնտեսագետի» նոր համարը

«Տնտեսագետի» սեպտեմբեր-հոկտեմբերյան համարը լույս է ընծայվել: Նոր ամսագիրն առաջին իսկ էջերից շնչում է տոնականությամբ՝ Գիտելիքի տոնի սեպտեմբերմեկյան տրամադրությունից ձգվելով մինչև Անկախության տոն: Թե՛ առաջինը, և թե՛ երկրորդը համալսարանը նշեց շուքով և գեղեցիկ ու օգտակար նախաձեռնություններով: Անկախության տոնին ընդառաջ`...