Նորություններ

Գտնվել է 3 նորություն

ՀՀ-ում ներառական տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները քննարկվեցին ամբիոնային սեմինարում

ՀՊՏՀ ամբիոնային սեմինարներից հերթականն այսօր տնտեսագիտության տեսության ամբիոնինն էր, թեման՝ «Ներառական աճի ապահովման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»: Մասնակցում էին ամբիոնի կազմը՝ վարիչ, տ.գ.դ., դոցենտ Ֆիրուզա Մայիլյանի գլխավորությամբ, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Հախվերդյանը, գիտահետազոտական աշխատանքների...

Գիտական սեմինարում քննարկվեցին մայրենի և օտար լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները

«Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները տնտեսագիտական բուհում, օտար լեզվից մայրենի և մայրենիից օտար լեզու թարգմանության տեսական և գործնական հիմնահարցեր, լեզվաբանություն, լեզուների զուգադրական ուսումնասիրություն, գործարար անգլերենի, ռուսերենի, հայերենի բառապաշար, լեզվական...

Գիտական սեմինարները՝ յուրատեսակ վերապատրաստում. զեկուցեցին կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի գիտնականները

ՀՊՏՀ ամբիոնային գիտական սեմինարները շարունակվում են: Այսօր կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի սեմինարն էր, որին ներկա էին ՀՊՏՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Դիանա Գալոյանը, գիտության գծով պրոռեկտոր Թաթուլ Մկրտչյանը, նշված ամբիոնի վարիչ Լիանա Գրիգորյանը, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի դեկան Մերի Բադալյանը,...