Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի նոր համարը

Դիտումների քանակ՝ 1506

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի»  գիտական հանդեսի նոր համարն ընթերցողի սեղանին է: Ստորև ներկայացնում ենք այս համարում տեղ գտած հոդվածները ըստ խորագրերի.

ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., դոկտոր Կորյուն Աթոյան. «Միջազգային արտաժութային պահուստների ինստիտուցիոնալ հիմքերն ու կառավարման առանձնահատկություններն արդի փուլում»:

Տնտեսագիտության տեսություն. Վարդան Արամյան «Հայաստանի տարածաշրջանային ինտեգրման՝ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության տնտեսական գնահատանկանները»,Արծրունի Թորոսյան «ՀՀ բնակչության եկամուտների ու սպառողական ծախսերի դինամիկան և աղքատության մակարդակը»:

Մակրոտնտեսագիտություն. Քնարիկ Վարդանյան, Գայանե Ավագյան, «ՀՀ տնտեսության հակվածությունը «Հոլանդական հիվանդության» նկատմամբ», Լուսինե Մխիթարյան, «Իրական փոխարժեքը և ՀՀ արտահանման ու ներմուծման կառուցվածքի փոփոխությունները», Լիանա Կարապետյան «Տնտեսության կառուցվածքային  վերափոխումները որպես ներդրումային քաղաքականության գերակա մարտահրավեր»:

Կառավարում. Սուսսաննա Կարապետյանի «ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի առանձնահատկույունները և զարգացման միտումները», Հասմիկ Հարությունյան. «Հանրային ծառայության դերը հանրային կառավարման համակարգում», Քրիստինե Սահակյան և  Մարտին Հովհաննիսյան «Զբոսաշրջության դերը Սյունիքի մարզի տնտեսության մրցունակության բարձրացման գործում»:

Մաթեմաթիկական մեթոդներ. Հայկ Սարգսյան, Ժիրայր Մխիթարյան «Երկրի սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը դիսկրետ մոդելավորման և քլաստերային վերլուծության մոդելներով», Եվգենիա Բազինյան,  «Տնտեսության ճյուղերի ավելացված արժեքների և գործարար միտումների հարցումների ցուցանիշների փոխկապվածության  ուսումնասիրությունը»:

Քաղաքագիտություն խորագրի տակ տեղ է գտել Վարդան Աթոյան, Լիլիթ Դադայանի, «Տեղեկատվական-հաղորդակցական անվտանգության ապահովման արդի խնդիրների շուրջ»:

Կրթական բարեփոխումներ Արմեն Ճուղուրյան, «Հետբուհական կրթության կազմակերպման մարտահրավերները Հայաստանում»:

Միկրոտնտեսագիտություն Քիանգ Հուանգ, «Մետաքսի ճանապարհը» որպես հայ-չինական համատեղ ձեռնարկատիւրության բարենպաստ գործոն»:

«Բանբեր ՀՊՏՀ» նոր համարի էլեկտրոնային տարբերակը՝ այստեղ:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին