ՀՊՏՀ-ի 3 ծրագիր արժանացել է Տեմպուսի հավանությանը

Դիտումների քանակ՝ 548

Սիրելի ՀՊՏՀ-ականներ, ուրախությամբ և հպարտությամբ հայտնում ենք Ձեզ աննախադեպ լավ լուր. մեր բուհը` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը Տեմպուսի 3 ծրագիր  է շահել: Ամփոփվել են Տեմպուս IV-ի Առաջարկների 5-րդ մրցույթի արդյունքները և համաձայն Հայաստանում Տեմպուս ծրագրի ազգային գրասենյակի պաշտոնական կայքի` 108 ծրագիր ընտրվել է Տեմպուսի կողմից ֆինանսավորվելու համար: Այդ 108 ծրագրերից 3-ում հաղթող է ճանաչվել ՀՊՏՀ-ն:

 Արդեն մեկ տարուց ավելի է, որ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում իրականացվում են արմատական բարեփոխումներ, որոնց հիմնական արդյունքը պետք է լինի համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում կրթության որա­կի արմատական բարձրացումն ու գործատուների պահանջներին համապատաս­խան մասնագետների պատրաստումը: Այդ ուղղությամբ արդեն իսկ մի շարք գործա­տու­ների հետ կնքվել են մագիստրոսական համատեղ կրթական ծրագրեր իրակա­նաց­նելու պայմանագրեր: Բարձրագույն կրթության միջազգային զարգացումները թևակոխել են մի փուլ, որտեղ կարևորվում է ուսումնառության վերջնարդյունքների` գիտելիքի, հմտությունների և կարողությունների համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պա­հանջներին: Այս մարտահրավերներն ընդունելու և բարձրագույն կրթության ասպա­րե­զում փոփոխություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հզորացնել կարո­ղու­թյունները, փոխել ուսումնական ծրագրերը և վերապատրաստել դրանք իրակա­նաց­նողներին:  Այդ ամենը նպաստելու է կրթության որակի բարձրացմանը և շրջանա­վարտ­նե­րի ծառայողականության (ապագա աշխատանքին պատրաստության աստիճանը) բարձրացմանը:

Առաջնորդվելով տեսլականով և առաքելությամբ` ՀՊՏՀ-ն Եվրոպական Հանձնա­ժողովին ներկայացրել էր բարեփոխումների հավակնոտ ծրագրեր, որոնցից երեքն արժանացել են հավանության: Ընդ որում, ԵՄ հետ համագործակցության շրջանակ­ներում ՀՊՏՀ-ն հայաստանյան բուհերից առաջինն է, որ ղեկավարելու է այդ ծրագրերից մեկը:

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը շնորհավորում է բոլոր ՀՊՏՀ-ականներին և խոստանում ծրագրերին առավել մանրամասն անդրադառնալ առաջիկայում:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին