Ուսանողների վերապատրաստում ՈԱԱԿ-ում

Դիտումների քանակ՝ 1479

Սեպտեմբերի 13-15-ը Տեմպուսի «Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների մասնակցության ընդլայնում»  (ESPAQ - Enhancing Students Participation in Quality Assurance in Armenian HE) ծրագրի շրջանակներում Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնում (ՈԱԱԿ) տեղի է ունեցել ուսանողների վերապատրաստում, որին մասնակցել են ծրագրին մաս կազմող բուհերի, այդ թվում՝ ՀՊՏՀ որակի ապահովման փորձագիտական խմբում ընդգրկված ուսանողները: Վերապատրաստումն անցկացրել են «Շոտլանդիայում որակի ապահովման ոլորտում ուսանողների համագործակցություն»  գործակալության (sparqs),  Ուսանողների եվրոպական միության (ESU) և «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ներկայացուցիչներ:

Ինչպես հայտնում են ՀՊՏՀ որակի բաժնից, դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվել են  ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման  նպատակները և սկզբունքները, ուսանողների դերն այդ գործընթացում, փորձաքննության անցկացման կարգը, ինչպես նաև Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում որակի ապահովման չափանիշները և ուղենիշները (ESG): Անդրադարձ է կատարվել նաև ՈԱԱԿ գործունեությանը, հավատարմագրման հայաստանյան փորձին  և այդ գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածությանը: Վերապատրաստման շրջանակներում  անցկացվել է նաև սիմուլյացիա (դերային խաղ), որի ժամանակ ուսումնասիրվել և վերլուծվել են մի շարք փաստաթղթեր, ինչպես նաև ուսանողների մի խումբ հանդես է եկել որպես արտաքին գնահատման ուսանող-փորձագետ, իսկ մյուս մասը՝ որպես բուհի ներկայացուցիչ:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին