Նորություններ

Գտնվել է 6 նորություն

Քննաշրջանը մեկնարկում է, քննագրաֆիկները՝ առցանց

Սիրելի´ ուսանողներ, օրեր անց ՀՊՏՀ-ում կմեկնարկի քննաշրջանը: Այսպիսով, առկա բակալավրիատում 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքները կանցկացվեն դեկտեմբերի 23-27-ը, իսկ քննությունները՝ հունվարի 8-29-ը: Հեռակա բակալավրիատում քննաշրջանը կմեկնարկի հունվարի 8-ին: Առկա, հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի...

Դասապրոցեսի մեկնարկ՝ հեռակա կրթաձևում. դասացուցակները՝ առցանց

2017-2018 ուստարվա ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և հեռակա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերում այսօր մեկնարկում են 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները: Դասերի սկիզբը 14.05-ին է: Դեկանատների տրամադրած դասացուցակներին ծանոթացեք այստեղ: Շնորհավորում ենք հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 1-ին կուրսեցիներին...

Մեկնարկել են հեռակա ուսուցման ուսումնական պարապմունքները. հաստատվել են դասացուցակները

Տնտեսագիտական համալսարանի հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 2-րդ և 3-րդ և մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերում այսօր մեկնարկել են 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները: ՀՊՏՀ ֆակուլտետների դեկանատները և ուսումնական բաժինը տրամադրել են հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2-րդ կիսամյակի դասացուցակների...

ՀՊՏՀ-ում 2016-2017 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակները պատրաստ են. դասերը կմեկնարկեն փետրվարի 9-ին

ՀՊՏՀ ֆակուլտետների դեկանատները տրամադրել են 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի առկա բակալավրիատի և առկա մագիստրատուրայի դասացուցակները, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ asue.am/am/ֆակուլտետներ/դասացուցակ-93 : Հիշեցման կարգով ներկայացնենք նաև ավելի վաղ ուսումնական բաժնի տրամադրած և մեր...

ՀՊՏՀ-ում 2016-2017 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասերը կմեկնարկեն փետրվարի 9-ին

Հաստատվել է 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի դասերի մեկնարկի ժամանակացույցը, որը տրամադրել է ՀՊՏՀ ուսումնական բաժնի պետ Աղավնի Հակոբյանը: Առկա ուսուցման բակալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին  կուրսի երկրորդ կիսամյակի դասերը կմեկնարկեն ս.թ. փետրվարի 9-ին: Հեռակա ուսուցման...

Ավարտվում է միջանկյալ քննաշրջանը

ՀՊՏՀ 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին միջանկյալ քննությունները (առկա ուսուցման համակարգ) մեկնարկել էին ապրիլի 4-ին: 2 շաբաթ տևած քննություններն անցկացվում էին գրավոր, բանավոր, համակարգչային եղանակներով: Այսօր քննաշրջանի վերջին օրն է: Հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2015-2016 ուստարվա ուսումնական...