Նորություն

Հրատարակություն՝ վարկի օգտագործման տոկոսադրույքի վերաբերյալ

«Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների» լաբորատորիան թողարկել է 3-րդ պարբերականը

Գիտխորհրդի հերթական նիստում հաշվետվություններ ներկայացրեցին լաբորատորիաներն ու մասնաճյուղերը, ներկայացվեցին գիտական նոր թեմաներ

ՀՊՏՀ դասախոսը Յուրայ Դոբրիլայի համալսարանում հանդես է եկել դասախոսությամբ

«Էրազմուս+». տպավորություններ Հասելթի համալսարանից

Գիտաուսումնական լաբորատորիաները ներկայացնում են էլեկտրոնային պարբերականի նոր համարները

Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետում

Գիտաուսումնական լաբորատորիաները ներկայացնում են էլեկտրոնային պարբերականների 2-րդ համարը

«Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ» գիտաուսումնական լաբորատորիան թողարկել է էլեկտրոնային պարբերական

Գիտաուսումնական լաբորատորիաները թողարկել են էլեկտրոնային պարբերականներ

«Սոցիալական հետազոտություններ» լաբորատորիան ներկայացնում է էլեկտրոնային վերլուծական

ՀՀ 2018թ.պետական բյուջեի նախագծի քննարկում ՀՊՏՀ-ում

ՀՊՏՀ-ում մեկնարկել է գիտաուսումնական լաբորատորիաների աշխատանքը

2 գիտաուսումնական լաբորատորիա ներկայացրեց գործունեության ուղղությունները. կայացան անդրանիկ սեմինարները