Նորություններ

Գտնվել է 3 նորություն

Հեռակա և առկա կրթաձևերի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի քննագրաֆիկները` առցանց

Սիրելի′ ուսանողներ, 2019-2020 ուստարվա առկա և հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների, քննությունների և վերահանձնումների ժամանակացույցները հասանելի են առցանց: Դրանք կարող եք գտնել ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի «Ուսանող» խորագրի «Դասացուցակներ, քննագրաֆիկներ» բաժնում` մուտք գործելով «Քննագրաֆիկներ»...

Մայիսի 27-ից սկսվում է քննաշրջանը. ժամանակացույցներն՝ առցանց

Հարգելի' ուսանողներ, երկուշաբթի օրվանից՝ մայիսի 27-ից, ՀՊՏՀ-ում սկսվում են 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ստուգարքներն ու քննությունները: Ներկայացնում ենք 2018-2019 ուստարվա առկա բակալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի և առկա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերի ամփոփիչ ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույցները,...

ՀՊՏՀ դասապրոցեսի ժամանակացույցը

ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հիշեցնում է` բուհում  դասապրոցեսի ժամանակացույցն այսպիսին է` 1-2-րդ ժամերը սկսվում են 9.30-ին և ավարտվում 10.50-ին, 3-4-րդ ժամերը` 11.00-12.20-ին, 5-6-րդ ժամերը` 12.35-13.55-ին, 7-8 ժամերը`14.05-15.25-ին, 9-10-րդ ժամերը` 15.35-16.55-ին, 11-12 ժամերը` 17.05-18.25-ը: 2011-2012 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի համարիչ-հայտարար դասաժամերը շաբաթներում բաշխվում են հետևյալ կերպ` համարիչ            հայտարար 9.02-10. 02          13.02-17.02 20.02-24.02...