Նորություններ

Գտնվել է 3 նորություն

ՀՊՏՀ-ում միջանկյալ քննաշրջան է

ՀՊՏՀ-ում այս օրերին քննություններ են. լիարժեք հունի մեջ է ապրիլի 13-ին մեկնարկած միջանկյալ քննաշրջանը: Քննական բոլոր եղանակներով` համակարգչային, թեստային և գրավոր, քննություն են հանձնում առկա բակալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի ուսանողները: Մենք քննություն հանձնող ուսանողների հանդիպեցինք համալսարանի բակում, ովքեր քննությունից...

Մեկնարկեցին ստուգարքները

ՀՊՏՀ-ում այսօրվանից մեկնարկեցին ստուգարքները: Առկա բակալավրիատի 1-4-րդ  կուրսերը,  առկա  և հեռակա  մագիստրատուրայի  ուսանողները  ստուգարքներ  են հանձնում քննական բոլոր եղանակներով` համակարգչային թեստային, թեստային և գրավոր: ՀՊՏՀ ստուգարքների կազմակերպմամբ զբաղվող համապատասխան ստորաբաժանումները հոգացել են, որպեսզի...

ՀՊՏՀ-ում այսօրվանից սկսվում է միջանկյալ քննաշրջանը

ՀՊՏՀ-ում նոյեմբերի 5-16-ը միջանկյալ քննաշրջանի ժամանակահատված է, որի ընթացքում առկա բակալավրիատի 1-4-րդ կուրսերը քննություն կհանձնեն քննական բոլոր եղանակներով` համակարգչային թեստային, թեստային և գրավոր: «Միջանկյալ քննաշրջանին նախորդած կազմակերպական ծավալուն ու ջանադիր աշխատանքը հաջողությամբ ավարտել ենք. ամեն ինչ...