Նորություններ

Գտնվել է 3 նորություն

Մեր բուհում դասերը կավարտվեն հունիսի 8-ին

ՀՊՏՀ-ում 2012-2013 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կավարտվեն հունիսի 8-ին, իսկ հունիսի 3-ից` մեկ շաբաթ տևողությամբ, կընթանան ստուգարքները: Քննությունները կսկսվեն հունիսի 10-ին, որոնք կտևեն երեք շաբաթ: Հիշեցնենք, որ սույն ժամանակացույցը վերաբերում է ՀՊՏՀ ուսուցման բոլոր կրթաձևերին /առկա և հեռակա...

Մեկնարկեցին ստուգարքները

ՀՊՏՀ-ում այսօրվանից մեկնարկեցին ստուգարքները: Առկա բակալավրիատի 1-4-րդ  կուրսերը,  առկա  և հեռակա  մագիստրատուրայի  ուսանողները  ստուգարքներ  են հանձնում քննական բոլոր եղանակներով` համակարգչային թեստային, թեստային և գրավոր: ՀՊՏՀ ստուգարքների կազմակերպմամբ զբաղվող համապատասխան ստորաբաժանումները հոգացել են, որպեսզի...

Այսօրվանից ՀՊՏՀ-ում սկսվեց ամփոփիչ քննաշրջանը (լուսանկարներ)

Այսօր մեր բուհում մեկնարկեց ամփոփիչ քննաշրջանը, որի ընթացքում ստուգարքներ ու քննություններ կհանձնեն առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի, առկա և հեռակա մագիստրատուրայի ուսանողները: Ամփոփիչ քննաշրջանի կազմակերպական հարցերով զբաղվող ՀՊՏՀ ուսումնաօժանդակ բոլոր օղակներն ամեն ինչ արել են, որպեսզի այն ընթանա առանց...