Նորություններ

Գտնվել է 8 նորություն

Հիշեցում. շվեյցարական ՈւՄԵՖ համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և շվեյցարական ՈւՄԵՖ համալսարանի միջև 2017թ. ապրիլի 12-ին կնքվածկրկնակի աստիճանաշնորհման կրթական ծրագրի իրականացման համաձայնագրի շրջանակներում 2019/2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսական ծրագրով հայտարարվում է մագիստրատուրայի...

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է վճարովի հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը 2019/2020 ուսումնական տարվա համար հայտարարում է ԲՈւՀ-ի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն` հետևյալ կրթական ծրագրերով: ՀՊՏՀ հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրա մրցութային կարգով (ըստ նախորդ կրթական աստիճանի...

Շվեյցարական ՈւՄԵՖ համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և շվեյցարական ՈւՄԵՖ համալսարանի միջև 2017թ. ապրիլի 12-ին կնքված կրկնակի աստիճանաշնորհման կրթական ծրագրի իրականացման համաձայնագրի շրջանակներում 2019/2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսական ծրագրով հայտարարվում է մագիստրատուրայի...

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն 2018-2019 ուսումնական տարվա համար հայտարարում է ԲՈՒՀ-ի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն: Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, ժամը 9.00-17.30-ը: Շեմային քննությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի...

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելություն: Առկա մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է երկու փուլով: Բոլոր մանրամասներին, վարձաչափերին, հայտագրման պայմաններին և չափանիշներին ծանոթանալու համար ձեզ ենք ներկայացնում...

Մագիստրատուրայի ընդունելություն՝ ՀՊՏՀ և շվեյցարական ՈւՄԵՖ համալսարանի համատեղ կրթական ծրագրով

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի  և շվեյցարական ՈՒՄԵՖ համալսարանի միջև 2017թ. ապրիլի 12-ին կնքված կրկնակի աստիճանաշնորհման կրթական ծրագրի իրականացման համաձայնագրի շրջանակներում  հայտարարվում է 2017-2018 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելություն` հետևյալ կրթական ծրագրերով....

ՀՊՏՀ-ում սկսվում է հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելությունը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը 2017-2018 ուսումնական տարվա համար հայտարարում է բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն: Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 12-ից...

ՀՊՏՀ առկա մագիստրատուրայի ընդունելությունն ավարտված է. ներկայացնում ենք ընդունվածների ցուցակները

Օգոստոսի 29-ին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում անցկացվեցին 2014-2015 ուսումնական տարվա առկա վճարովի ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելության շեմային քննությունները: ՀՊՏՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Մերի Բադալյանի տեղեկացմամբ՝ այս տարի առկա մագիստրատուրա է ընդունվել 436 դիմորդ՝ 38...