Նորություններ

Գտնվել է 6 նորություն

Դեկտեմբերի 10-ից կմեկնարկեն հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի վերջին կուրսերի մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանությունները

ՀՊՏՀ ուսումնակազմակերպական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Միհրդատ Հարությունյանի տեղեկացմամբ` դեկտեմբերի 10-25-ը կանցկացվեն հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի վերջին կուրսերի մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանությունները: Այս գործընթացը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և անցկացնելու համար համապատասխան ուսումնաօժանդակ...

ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետն էլ ամփոփեց ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանությունների արդյունքները

ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի դեկան Սերգեյ Սուքիասյանը ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հայտնեց, որ ֆակուլտետում ամփոփվել են առկա բակալավրիատի ֆինանսներ, արժեթղթերի շուկա, ապահովագրական գործ, մաքսային գործ և առկա մագիստրատուրայի ֆինանսներ, արժեթղթերի շուկա, ապահովագրական գործ, մաքսային գործ և...

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում ևս ամփոփվել են ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանությունների արդյունքները

Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանություններն ավարտվել են նաև ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում: Դեկան Աշոտ Մաթևոսյանի տեղեկացմամբ` առկա բակալավրիատի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտությամբ սովորող 87 ուսանողից ավարտական աշխատանք է պաշտպանել 85-ը, 2 հոգի...

Տնտեսության կարգավորման և ՄՏՀ ֆակուլտետը թողարկել է 2011-2012 ուսումնական տարվա առաջին բակալավր շրջանավարտներին

ՀՊՏՀ տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Ատոմ Մարգարյանը ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին առկա բակալավրիատի ավարտական աշխատանքների և առկա մագիստրատուրայի մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանությունների արդյունքները հայտնելուց առաջ ուրախությամբ...

Կառավարման ֆակուլտետում ամփոփվել են ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական ատենախոսությունների արդյունքները

«Ֆակուլտետում ավարտվել են առկա բակալավրիատի 4-րդ կուրսերի ավարտական   աշխատանքների և առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանությունները: Ամփոփիչ ատեստավորման և առարկայական քննական հանձնաժողովներն աշխատել են  ողջ կազմով և ծանրաբեռնվածությամբ, պաշտպանություններն ընթացել են համաձայն...

ՀՊՏՀ ՄԲԿ ֆակուլտետում ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական ատենախոսությունների պաշտպանություններն ավարտվել են

ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի դեկան Թաթուլ Մկրտչյանը ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հայտնեց, որ ֆակուլտետում երեկ ավարտվել են բիզնեսի կազմակերպում, կոմերցիա, ապրանքագիտություն, մարքեթինգ մասնագիտությունների առկա բակալավրիատի 4-րդ և առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի ավարտական...