Նորություններ

Գտնվել է 7 նորություն

Ինտեգրացիոն գործընթացները՝ պրոֆեսոր Թավադյանի տեսադաշտում

ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանի «Ինտեգրացիոն գործընթացների հեռանկարները եվրասիական տարածքում» հոդվածը լույս է տեսել ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի «Мир перемен» միջազգային գիտահասարակական հանդեսի 2016 թ. վերջին՝ 4-րդ համարում: Ինչպես հեղինակն...

ՀՊՏՀ ուսանողի լուսանկարը՝ «Practical Photography» հանդեսում

Մեր համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Գևորգ Մաթևոսյանի լուսանկարչական աշխատանքը տեղ է գտել  «Practical Photography» ամենամսյա լուսանկարչական հանդեսի 2014 թվականի մարտյան համարում՝ «Տասը հիանալի ֆոտոհղացում, ինչ կարող ես լուսանկարել»...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը`բազմախորագիր և բազմաբովանդակ: Հրապարակված գիտական հոդվածներում բարձրացվում են տնտեսության տարբեր ոլորտներին առնչվող խնդիրներ ու հիմնահարցեր: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես է գալիս Արզուման Հակոբյանը`...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես են գալիս Հովսեփ Աղաջանյանը` «Ֆինանսական անկայունության հարցի շուրջ», Խանում Հարությունյանը` «Տնտեսական վարքագծի մոդելների հիմնախնդիրը» հրապարակումներով: Տարածաշրջանային...

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես են գալիս Ատոմ Վարդանյանը` «Հայազգի նշանավոր տնտեսագետը», Արմեն Ալչյանը`«Անորոշությունը, էվոլյուցիան և տնտեսագիտության տեսությունը»  և Վարդան Վլասյանը` «Էլեկտրոնային առևտրի...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ»–ի գիտական հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը` բազմաբովանդակ, բազմախորագիր: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես են գալիս Ատոմ Մարգարյանը և Սուսաննա Խաչատրյանը` «ՀՀ մտավոր սեփականության ներուժը և զարգացման միտումները», Մանուկ Մովսիսյանը` «Բնակչության...

Լույս է տեսել «Բանբերի» նորացված համարը

Ընթերցողի սեղանին է «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի 2011 թվականի 2-րդ համարը: Այն ունի նոր շապիկ` յուրատիպ ձևավորումով: Նորացված է նաև հանդեսի խմբագրական խորհուրդը: Գլխավոր խմբագիրն է ՀՊՏՀ ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը: «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի այս համարն աչքի...