Նորություններ

Գտնվել է 6 նորություն

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի հերթական համարը

Տնտեսագիտական (և ոչ միայն) վերլուծությունների, պարզաբանումների, նոր խոսքի սպասող բոլոր ընթերցողներին բարի լուր ենք հաղորդում. լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի հերթական համարը: Ինչպես միշտ, այն հանդես է գալիս բազմախորագիր և ընթերցողին ներկայացնում տնտեսագիտության տեսության, մակրոտնտեսագիտության, տարածաշրջանային...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը`բազմախորագիր և բազմաբովանդակ: Հրապարակված գիտական հոդվածներում բարձրացվում են տնտեսության տարբեր ոլորտներին առնչվող խնդիրներ ու հիմնահարցեր: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես է գալիս Արզուման Հակոբյանը`...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես են գալիս Հովսեփ Աղաջանյանը` «Ֆինանսական անկայունության հարցի շուրջ», Խանում Հարությունյանը` «Տնտեսական վարքագծի մոդելների հիմնախնդիրը» հրապարակումներով: Տարածաշրջանային...

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես են գալիս Ատոմ Վարդանյանը` «Հայազգի նշանավոր տնտեսագետը», Արմեն Ալչյանը`«Անորոշությունը, էվոլյուցիան և տնտեսագիտության տեսությունը»  և Վարդան Վլասյանը` «Էլեկտրոնային առևտրի...

Լույս է տեսել «Բանբեր ՀՊՏՀ»–ի գիտական հանդեսի նոր համարը

Լույս է տեսել «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի հերթական համարը` բազմաբովանդակ, բազմախորագիր: «Տնտեսագիտության տեսություն» խորագրի ներքո հանդես են գալիս Ատոմ Մարգարյանը և Սուսաննա Խաչատրյանը` «ՀՀ մտավոր սեփականության ներուժը և զարգացման միտումները», Մանուկ Մովսիսյանը` «Բնակչության...

«Տնտեսագետ» ամսագիրը հերթական համարով ներկայանում է նորովի

Լույս է տեսել «Տնտեսագետ» ամսագրի հերթական համարը` նոր ձևավորմամբ, ամբողջությամբ գունավոր: Ամսագիրը նորություն է պարունակում նաև բովանդակային առումով՝ այս նոր համարում առաջարկելով թեմատիկ շարքեր, նոր խորագրեր: Համալսարանական ամենաառանցքային իրադարձություններն այս համարում ամբողջացել են «Լուսանկարային լրաշարքում»:...