Նորություններ

Գտնվել է 9 նորություն

Լույս է տեսել Վարդան Աթոյանի «Ուղեղային կենտրոններ. ռազմավարական գաղափարների դարբնոցները» մենագրությունը

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ-փոխտնօրեն, իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Վարդան Աթոյանի հեղինակությամբ լույս է տեսել «Ուղեղային կենտրոններ. ռազմավարական գաղափարների դարբնոցները» մենագրությունը:  Գրքում քննարկվում են «ուղեղային կենտրոն» հասկացության...

Նոր մենագրություն՝ մարդկային կապիտալի իրացման հիմնախնդիրների շուրջ

Լույս է տեսել տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության դոկտոր Ֆիրուզա Մայիլյանի «Մարդկային կապիտալի իրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» մենագրությունը, որում քննարկվում են  մարդկային կապիտալի էությունը, գնահատման հիմնախնդիրներն ու իրացման առանձնահատկությունները մեր երկրում:...

Լույս է տեսել Մերի Բադալյանի մենագրությունը՝ անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրների շուրջ

ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ, ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանի մասնագիտական խմբագրությամբ լույս է տեսել տ.գ.թ., դոցենտ, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մերի Բադալյանի «Անձնակազմի կառավարման առանձնահատկությունները և ոչ նյութական մոտիվացման հիմնախնդիրները բարձրագույն...

Լույս է տեսել «Ուղեղային կենտրոններն արդի քաղաքական գործընթացներում» կոլեկտիվ մենագրությունը

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «Ուղեղային կենտրոններն արդի քաղաքական գործընթացներում» խմբի հեղինակած համանուն մենագրությունը լույս է տեսել: Խմբի ղեկավարը իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ Վարդան Աթոյանն է, անդամները՝ փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, փ.գ.թ., «Ամբերդ»-ի ավագ...

«Ամբերդ»-ի աշխատակցի մենագրությունը լույս է տեսել գերմանական հրատարակչության կողմից

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «Տնտեսագիտական հետազոտություններ» ծրագրի հետազոտող, տ.գ.թ.  Գայանե Թովմասյանի «Tourism Management and Marketing: Advancement Issues in Armenia» մենագրությունը այս ամիս լույս է տեսել գերմանական «OmniScriptum GmbH & Co. KG» ընկերությանը պատկանող «Lap LAMBERT Academic...

Սամվել Ավետիսյանի համահեղինակությամբ Հռոմում հրատարակվել է մենագրություն

ՄԱԿ-ի «Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը» (FAO) Հռոմում հրատարակել է «Կենտրոնական Ասիայի և Անդրկովկասի հողային ռեսուրսները և պարենային անվտանգությունը» մենագրությունը, որի 2-րդ՝ «Հետխորհրդային տարածքում գյուղատնտեսության հողային ռեսուրսների օգտագործման առանձնահատկությունները» և 7-րդ՝ «Հայաստանի պարենային...

Պատմագիտական նոր գիրք

Վերջերս լույս է տեսել ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմական գիտությունների դոկտոր Արարատ Հակոբյանի «Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ)» մենագրությունը՝ 366 էջ ծավալով: Աշխատության մեջ փորձ է արված արխիվային բազմահարուստ նյութերի, փաստաթղթերի...

ՀՊՏՀ դասախոսի մենագրությունն ու գիտական հոդվածները` միջազգային հրատարակություններում

Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառա­վար­ման ամբիոնի դասախոս Գայանե Թովմասյանի «Առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության զարգաց­ման հիմնական ուղիները Հայաստանում» մենագրությունը 2016թ. հունվարին լույս է տեսել գերմանական «OmniScriptum GmbH & Co. KG» ընկերությանը պատկանող...

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի դոցենտի մենագրությունը լույս է տեսել գերմանական հրատարակչության կողմից

Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի դոցենտ Ռուբեն Հայրապետյանի «Մասնակցային կառավարումը խոշոր քաղաքներում» մենագրությունը լույս է տեսել գերմանական «OmniScriptum GmbH & Co. KG» ընկերությանը պատկանող «LAMBERT Academic Publishing» հրատարակչության կողմից:  Այս մասին ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության...