Նորություններ

Գտնվել է 19 նորություն

«Մաքսային գործ». նոր ուսումնական ձեռնարկ՝ ուսանողների համար

Լույս է տեսել ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Մարե Խաչատրյանի «Մաքսային գործ» (ընդհանրական ակնարկ) ուսումնական ձեռնարկը, որում նկարագրված են մաքսային գործին առնչվող հիմնական գործընթացները, ԵԱՏՄ տարածքում դրանց կարգավորման մասին օրենքները, ինչպես նաև մաքսային ոլորտի հիմնահարցեր: Տպագրվել է «Տնտեսագետ»...

Նոր ուսումնական ձեռնարկ՝ HEIFYE ծրագրի արդյունքում

«Էրազմուս+»-ի «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները երիտասարդների ձեռներեցության համար» (HEIFYE, 589 942-ԵԺԿ-1-2017-1-UA-EPPKA2-Cby-EP-PE) ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել և էլեկտրոնային հրապարակմամբ լույս է ընծայվել «Բիզնեսի վարումը Հայաստանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Լատվիայում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում»...

Պետության և իրավունքի տեսության նոր ուսումնական ձեռնարկը՝ ուսանողի սեղանին

Լույս է տեսել իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ, իրավագիտության թեկնածու Գեղեցիկ Գրիգորյանի և նույն ամբիոնի ասիստենտ, քաղաքագիտության թեկնածու, դոցենտ Սասուն Գրիգորյանի «Պետության և իրավունքի տեսություն» ուսումնական ձեռնարկը, որը հրատարակության է երաշխավորել ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը:Ինչպես...

«Հավանականությունների տեսություն» նոր ձեռնարկը ուսանողին կօգնի առարկան հեշտ յուրացնել

ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ լույս է տեսել ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ Վլադիմիր Դավթյանի «Հավանականությունների տեսություն» ուսումնական ձեռնարկը («Տնտեսագետ» հրատարակչություն): Բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար նախատեսված...

«Ռուսաց լեզու» ուսումնական ձեռնարկ. նոր հրատարակություն

ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ «Տնտեսագետ» հրատարակչությունը լույս է ընծայել լեզուների ամբիոնի դոցենտ Լիդա Տոնոյանի, դասախոսներ Գայանե Վարդապետյանի, Ռուզաննա Հարությունյանի և Արմինե Գասպարյանի հեղինակած «Ռուսաց լեզու» ուսումնական ձեռնարկը՝ նախատեսված տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների համար: Ինչպես հեղինակներն...

Ուսանողի սեղանին է «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ» ուսումնական ձեռնարկը

ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի կողմից լույս է ընծայվել «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ» ուսումնական ձեռնարկը՝ ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: Ձեռնարկում համակարգված ձևով ներկայացվում են տնտեսագիտության մեջ կիրառություն ունեցող...

«Բիզնեսի ներածություն». նոր հայացք, նոր մտածելակերպ

ՀՊՏՀ ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի, ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Պարույր Քալանթարյանի, կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Միքայել Մարդումյանի համահեղինակությամբ լույս է տեսել  «Բիզնեսի ներածություն» ուսումնական ձեռնարկը, որը հրատարակության է երաշխավորվել ՀՊՏՀ գիտական...

Անգլերենի նոր ձեռնարկ՝ տնտեսագետ ուսանողների համար

Մեր համալսարանի լեզուների ամբիոնի նախաձեռնությամբ և գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ, նույն ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Անուշ Խաչատրյանի, դասախոսներ Լիլիթ Ղազարյանի և Ժաննա Միդոյանի հեղինակությամբ լույս է տեսել Environmental economics («Բնապահպանության տնտեսագիտություն») ուսումնական ձեռնարկը՝ նախատեսված տնտեսագետ...

Նոր ուսումնական ձեռնարկ՝ «Ֆինանսներ. թեստեր և խնդիրներ»

ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ղեկավար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Սալնազարյանի խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ լույս է տեսել  «Ֆինանսներ. թեստեր և խնդիրներ» ուսումնական ձեռնարկը՝ նախատեսված տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների, ինչպես նաև ֆինանսների ոլորտում մասնագիտական գործունեություն իրականացնող անձանց համար:...

ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնը հանդես է գալիս նոր հրատարակություններով

ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Արարատ Զաքարյանի և նույն ամբիոնի  ասիստենտ, տ.գ.թ.  Գևորգ Պապոյանի հեղինակությամբ  լույս է տեսել «Փոխհարաբերությունների մարքեթինգը սպառողական շուկաներում» վերնագրով ուսումնական ձեռնարկը (հեղինակային հրատարակություն), որը հրատարակության է երաշխավորվել...