Նորություններ

Գտնվել է 10 նորություն

Այսօր լուծարքային շրջանի վերջին օրն է

ՀՊՏՀ-ում այսօր առաջին լուծարքային շրջանի վերջին օրն է: Այս օրերին քննություններին մասնակցեցին առկա ուսուցման բակալավրիատի 1-3-րդ, հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 1-4-րդ, առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-2-րդ կուրսերի` ամփոփիչ քննաշրջանին չներկայացած, «անբավարար» գնահատականներ...

Այսօր մեկնարկեց լուծարքային շրջանի երկրորդ փուլը

ՀՊՏՀ-ում այսօր մեկնարկեց լուծարքային շրջանի երկրորդ փուլը, որին մասնակցում են առկա ուսուցման բակալավրիատի 1-4-րդ, առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ուսանողները: Քննությունները կանցկացվեն քննական տարբեր ձևերով` թե՛ համակարգչային կենտրոնում, թե՛ ֆակուլտետներում: 2-րդ լուծարքային շրջանը կավարտվի փետրվարի 22-ին:...

Վաղը կավարտվի լուծարքային շրջանի առաջին փուլը

Վաղը մեր բուհում կավարտվի հունվարի 31-ին մեկնարկած լուծարքային շրջանի առաջին փուլը: Այս օրերի ընթացքում քննական տարբեր ձևերով քննություններ են հանձնել առկա ուսուցման բակալավրիատի 1-4-րդ, հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի, առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի` ամփոփիչ քննաշրջանի ընթացքում «անբավարար»...

Այսօր մեկնարկեց լուծարքային շրջանի առաջին փուլը

ՀՊՏՀ-ում այսօր մեկնարկեց լուծարքային շրջանի առաջին փուլը, որին մասնակցում են առկա ուսուցման բակալավրիատի 1-4-րդ, հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի, առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի` ամփոփիչ քննաշրջանի ընթացքում «անբավարար» գնահատականներ ստացած և չներկայացած ուսանողները: Առաջին լուծարքային շրջանը...

ՀՊՏՀ-ում այսօր լուծարքային շրջանի վերջին օրն է

ՀՊՏՀ-ում այսօր երկրորդ լուծարքային շրջանի վերջին օրն է: Այս օրերին առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի, առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի այն ուսանողները, ովքեր 2011-2012 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ամփոփիչ քննաշրջանի ընթացքում «անբավարար» գնահատականներ էին ստացել, հնարավորություն կունենան շտկելու...

Սեպտեմբերի 10-ին կմեկնարկի լուծարքային շրջանը

Սեպտեմբերի 10-ին ՀՊՏՀ-ում կմեկնարկի երկրորդ լուծարքային շրջանը: Քննություններ կհանձնեն ամփոփիչ քննաշրջանի և առաջին լուծարքի ընթացքում «անբավարար» գնահատականներ ստացած և չներկայացած ուսանողները: Ուսուցման բոլոր ձևերում (առկա և հեռակա բակալավրիատ, առկա և հեռակա մագիստրատուրա) անհաջողություններ գրանցած ուսանողները կվերահանձնեն քննությունները` համակարգչային թեստային, թեստային և գրավոր եղանակով: Լուծարքային շրջանը կավարտվի սեպտեմբերի 17-ին: Քննությունների ժամանակացույցը փակցված է ֆակուլտետներում: Նշեք...

ՀՊՏՀ-ում լուծարքային շրջանն ավարտական փուլում է

ՀՊՏՀ-ում լուծարքային շրջանն ավարտական փուլում է: Այսօր՝ լուծարքների վերջին օրը, լուծարքներին մասնակցում են ամփոփիչ քննաշրջանի ընթացքում «անբավարար» գնահատականներ ստացած և հուլիսի 6-ին ոչ աշխատանքային օր լինելու պատճառով քննությունները չվերահանձնած ուսուցման բոլոր ձևերի (առկա և հեռակա բակալավրիատ, առկա և հեռակա...

Lուծարքային շրջանն ընթանում է բնականոն հունով

ՀՊՏՀ-ում այսօր լուծարքային շրջանի վերջին օրն է: Այս օրերին առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի, առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի այն ուսանողները, ովքեր ամփոփիչ քննաշրջանի ընթացքում «անբավարար» գնահատականներ են ստացել, հնարավորություն ունեցան շտկելու դրանք: Անհաջողություններ գրանցած ուսանողները վերահանձնեցին...

ՀՊՏՀ-ում այսօրվանից սկսվել է լուծարքային շրջանը

Այսօր` հուլիսի 2-ին, ՀՊՏՀ-ում մեկնարկել է լուծարքային շրջանը: Այն ուսանողները, ովքեր ամփոփիչ քննաշրջանի ընթացքում «անբավարար» գնահատականներ են ստացել, հնարավորություն կունենան շտկելու դրանք: Ուսուցման բոլոր ձևերում (առկա և հեռակա բակալավրիատ, առկա և հեռակա մագիստրատուրա) անհաջողություններ գրանցած ուսանողները կվերահանձնեն...

Այսօր ՀՊՏՀ-ում կավարտվի առաջին լուծարքային շրջանը

ՀՊՏՀ-ում առաջին լուծարքային շրջանն սկսվել էր հունվարի 31-ին և ավարտական փուլին հասավ այսօր` փետրվարի 8-ին: Լուծարքներ հանձնող ուսանողներն այս օրերին  տարբեր առարկաներից քննություններ հանձնեցին քննական երեք ձևերով` թե’ համակարգչային  կենտրոնում, թե’ ֆակուլտետներում: Ռեկտորատը դեկանատների հետ միասին ամեն ինչ արեց,...