Կարճաժամկետ դասընթացներ

ՀՊՏՀ-ում մեկնարկում է «Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն և ռազմավարական կառավարում» կարճաժամկետ դասընթացը

SAS+Statistics դասընթացների շարք

Փետրվարի 17-ից ՀՊՏՀ-ում մեկնարկում է “Become a marketer“ դասընթացը՝ Ֆլորա Աթոյանի հետ

ՀՊՏՀ-ում մեկնարկում է նոր դասընթաց՝ գնումների գործընթացի կազմակերպման մասնագետների համար

Տարեսկզբին ՀՊՏՀ-ում կմեկնարկի նոր դասընթաց՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ թեմայով

«Նախագծի առաջարկի մշակում և ֆոնդահայթայթում․ 3 գործիք +2 մեթոդ»

«Նախագծերի կառավարման հիմունքներ-2»

ՀՊՏՀ-ում սկսվեց Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահների վերապատրաստման դասընթացը

«Հոսպիտալ մենեջմենթ-2»

«R ծրագրավորման լեզու»

«Հոսպիտալ մենեջմենթ»

«Խորացված MS EXCEL»

«Նախագծերի կառավարման հիմունքներ»

«Աշխատակազմի կառավարման հարցերով զբաղվող մասնագետների վերապատրաստում»