Նորություններ

«Ֆինանսական կառավարում» 2-րդ դասընթաց

«Հոսպիտալ մենեջմենթ» դասընթաց

«Human-Centered HR» դասընթաց

«Ֆինանսական կառավարում» դասընթաց

«Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն և ռազմավարական կառավարում» դասընթաց

"SAS+Statistics" դասընթաց

“Become a marketer“ դասընթաց

«Հանրային գնումների համակարգը ՀՀ–ում» դասընթաց

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ» դասընթաց

«Դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթաց

«Նախագծերի կառավարման հիմունքներ» դասընթաց

«Նախագծի առաջարկի մշակում և ֆոնդահայթայթում․ 3 գործիք +2 մեթոդ». նոր դասընթաց ՀՊՏՀ-ից

«Հոսպիտալ մենեջմենթ-2», «Հոսպիտալ մենեջմենթ» դասընթացներ

R ծրագրավորման լեզվի դասընթաց

Խորացված MS EXCEL

«Նախագծերի կառավարման հիմունքներ-2», «Նախագծերի կառավարման հիմունքներ» դասընթացներ

ՀՊՏՀ-ում սկսվեց Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահների վերապատրաստման դասընթացը

«Աշխատակազմի կառավարման հարցերով զբաղվող մասնագետների վերապատրաստում» դասընթաց

ՀՊՏՀ-ն դիրքավորվում է վերապատրաստման ծրագրերի իրականացման ծառայությունների շուկայում. մեկնարկը տրվեց